The Know. Eğitim Kurumu, Yönetici, Öğretmen

 

Eğitim Kurumu Danışmanlığı

Kuruluş aşamasında olan, hizmet vermekte olan, ya da yenilenme sürecine giren eğitim kurumlarına IK, işe alım, mimari, akademik, lojistik, idari, takım oluşturma, ihtiyaç belirleme, performans değerlendirme, işleyen sistemin geçerliliği ve doğruluğu, yabancı dil programlarının geliştirilmesi gibi pek çok konuda kurumun ihtiyaç ve hedeflerine özel danışmanlık ve süpervizyon veriyoruz. 

Okulların ihtiyaç belirttikleri konularda gözlem yapmak için okul çatısı altında objektif bir bakış açısıyla gözlem yaparak, yönetici ve öğretmenlerle görüşerek okul atmosferini ölçüyoruz. Okulun artıları, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak onlara geribildirim sunuyoruz. İlgili projeleri kurgulayarak kısa ya da uzun dönemli danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Eğitim Yöneticileri Koçluğu

Okul ya da eğitim organizasyonlarının ara ya da üst seviye yöneticilerine eğitim liderliği konusunda koçluk ve süpervizyon çalışmaları yapıyoruz. Bu programdan okul müdürleri, takım liderleri, bölüm başkanları, zümre başkanları gibi yöneticilerin tümü faydalanabilir. 

Öğretmen Eğitimleri

The Know. Akademi olarak da adlandırdığımız bu programda öğretmenlere meslekteki deneyim yıllarına göre ilgi, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda oluşturulmuş grup eğitimleriyle destek sağlıyoruz. Yeni öğretmenler için sınıf yönetimi, sınıflarda istasyonlar, köşeler, olumlu öğrenme ortamı oluşturmak, çocuklarla ilişki kurmak, öğrencilerde merak uyandırmak, motivasyon geliştirmek gibi pek çok farklı konuda eğitimler düzenliyoruz. Deneyimli öğretmenler için dijital dünyaya geçiş, öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre bir eğitim, yöntem ve materyal üretme konularında güncelleşmelerini sağlamaya yardım eden eğitimler veriyoruz. 

İstanbul’da ve ülkemizin diğer şehirlerindeki eğitim kurumlarının talepleri ve davetleri üzerine okullara gidip, öğretmenlere çalıştay düzenliyoruz. 

Bu eğitimlerin süreleri ve uzunlukları öğretmen ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına ve talebine göre belirleniyor.  

 

Öğretmen Koçluğu

The Know. Koçluk çatısında yalnızca ebeveynlere ve öğrencilere değil öğretmenlere de bireysel ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk ve koçluk yapıyoruz. Öğretmenlerin meslekteki deneyimlerine göre onlara kariyer hedefi belirleme, motivasyon, mesleki gelişim ve planlama, gibi konularda koçluk; öğrenciyi tanıma, ölçme ve değerlendirme, farklılaştırma, grup çalışmaları, materyal hazırlama, içerik oluşturma, müfredat analizi, geri bildirim verme veya raporlama gibi pek çok akademik konuda ise mentorluk yaparak alanda gelişimlerini sağlıyoruz. 

6-10 seans süren koçluk/mentorluk programı sonunda öğretmenler mesleki hedeflerine göre bir yol haritası çizmiş ya da ihtiyaçlarına dair en kapsamlı desteği almış olarak yola devam ediyorlar. 

The Know. Network

Eğitim alanında kurumların, eğitimcilerin ve anne-babaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, farklı donanımlara sahip, her branştan öğretmen, yönetici, psikolog ve eğitimcilerden oluşan bir iletişim ağı oluşturmayı hedefliyoruz. The Know. iletişim ağına katılmak isteyen tüm eğitimcilerin resimli özgeçmişlerini info@theknowistanbul.com adresine göndermelerini rica ediyoruz. Başvuru sonrasında, tanıma görüşmesi organize ediyoruz. The Know. iletişim ağına katılmanız durumunda özgeçmişiniz ve başvurunuz gizli tutulacak ve kişinin onayı olmadan 3. kişilerle veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.